Archiwa Archiwalne - Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych

CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Ogłoszenie o wyniku postępowania wymazówki z podłożem inaktywowanym

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o wyniku postępowania wymazówki z podłożem klasycznym

czytaj dalej >>>

Zapraszamy do składania ofert na wymazówki z podłożem klasycznym

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia – zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów wymazowych SARS-CoV2 z podłożem inaktywowanym

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia – zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów wymazowych SARS-CoV2 z podłożem klasycznym

Procedura na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.1842 z późn. Zm )
Przedmiot Zapytania Ofertowego
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zestawów wymazowych zawierających giętką flokowaną wymazówkę z tworzywa sztucznego oraz probówkę z podłożem wirusologicznym klasycznym w ilości 150 000 sztuk
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą
Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: covid@centralna.gov.pl do dnia 28.12.2021 roku do godz. 10.00
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert na adres: covid@centralna.gov.pl poniższych, wypełnionych formularzy:
– opis przedmiotu zamówienia,
– formularz ofertowy.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)
Prosimy o załączenie do oferty:

1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Podstawowe kryteria wyboru to: data ważności zestawów wymazowych ( co najmniej 18 miesięcy-warunek konieczny), cena, dostępność/termin realizacji- w transzach, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ
Zamawiający informuje że na wybór ofert/oferty wpływ będą mieć w znacznym stopniu laboratoria współpracujące z CBRSP, gdyż one decydują na jakich zestawach wymazowych mogą pracować.
Zamawiający może zakupić towar od więcej niż jednego dostawcy.
Zamawiający za dostarczony produkt zapłaci w terminie do 21 dni od momentu dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.
Prosimy o określenie daty ważności oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy
Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia !

czytaj dalej >>>

Zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawów wymazowych SARS-CoV2 z podłożem inaktywowanym

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia – zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów wymazowych SARS-CoV2 z podłożem inaktywowanym.

Procedura na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.1842 z późn. Zm )
Przedmiot Zapytania Ofertowego
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zestawów wymazowych zawierających giętką flokowaną wymazówkę z tworzywa sztucznego oraz probówkę z podłożem wirusologicznym inaktywowanym w ilości 100 000 sztuk
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą
Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: covid@centralna.gov.pl do dnia 27.12.2021 roku do godz. 10.00
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert na adres: covid@centralna.gov.pl poniższych, wypełnionych formularzy:
– opis przedmiotu zamówienia,
– formularz ofertowy.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)
Prosimy o załączenie do oferty:

1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Podstawowe kryteria wyboru to: data ważności zestawów wymazowych ( co najmniej 18 miesięcy-warunek konieczny), cena, dostępność/termin realizacji – w transzach, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ
Zamawiający informuje że na wybór ofert/oferty wpływ będą mieć w znacznym stopniu laboratoria współpracujące z CBRSP, gdyż one decydują na jakich zestawach wymazowych mogą pracować.
Zamawiający może zakupić towar od więcej niż jednego dostawcy.
Zamawiający za dostarczony produkt zapłaci w terminie do 21 dni od momentu dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.
Prosimy o określenie daty ważności oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy
Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia !

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup przenośnych koncentratorów tlenu

W dniu 19.02.2021  komisja wybrała ofertę firmy „Devipol”  z Białegostoku

czytaj dalej >>>

Zapraszamy do składania ofert na dostawę przenośnych KONCENTRATORÓW TLENU – 4SZT

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia – zaprasza do składania ofert na dostawę przenośnych KONCENTRATORÓW TLENU – 4 SZT

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu chłodni Volkswagen Crafter EZD GW28

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach 26a ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż samochodu chłodni marki Volkswagen Crafter chłodnia model: Volkswagen Crafter 35 TDI, nr rejestracyjny: EZD GW28, rok produkcji 2012, przebieg 290 300 km. Wyposażony w zabudowę chłodniczą oraz urządzenia chłodnicze CARRIER.

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu chłodni Volkswagen Crafter 35 BiTDI EZD NW87

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach 26a ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż samochodu chłodni marki Volkswagen Crafter chłodnia model: Volkswagen Crafter 35 BiTDI , nr rejestracyjny: EZD 87NW, rok produkcji 2012, przebieg 258 000 km. Wyposażony w zabudowę chłodniczą oraz urządzenia chłodnicze CARRIER.

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu chłodni Volkswagen Crafter 35 BiTDI EZD NW87

Zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) Centralna Baza Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach informuje, że posiada zbędny samochód Volkswagen Crafter z zabudowa chłodniczą CARRIER, nr rejestracyjny EZD 87NW, rok produkcji 2012, ilość przejechanych kilometrów 258 000.
Jednocześnie informujemy, że ww. samochód zostanie sprzedany w formie przetargu publicznego, przyjmując cenę wywoławczą w kwocie 40 000,00 brutto.

Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych nie jest płatnikiem VAT, w związku z czym, nie wystawiamy faktury VAT.

 

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu chłodni Volkswagen Crafter EZD GW28

Zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) Centralna Baza Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach informuje, że posiada zbędny samochód Volkswagen Crafter z zabudowa chłodniczą CARR nr rejestracyjny EZD GW28, rok produkcji 2012, ilość przejechanych kilometrów 290 300.
Jednocześnie informujemy, że ww. samochód zostanie sprzedany w formie przetargu publicznego, przyjmując cenę wywoławczą w kwocie 39 000,00 brutto.

Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych nie jest płatnikiem VAT, w związku z czym, nie wystawiamy faktury VAT.

czytaj dalej >>>

    Partnerzy