CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Archiwalne Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu chłodni Volkswagen Crafter EZD GW28 dodano: 13.01.2021

Zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) Centralna Baza Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach informuje, że posiada zbędny samochód Volkswagen Crafter z zabudowa chłodniczą CARR nr rejestracyjny EZD GW28, rok produkcji 2012, ilość przejechanych kilometrów 290 300.
Jednocześnie informujemy, że ww. samochód zostanie sprzedany w formie przetargu publicznego, przyjmując cenę wywoławczą w kwocie 39 000,00 brutto.

Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych nie jest płatnikiem VAT, w związku z czym, nie wystawiamy faktury VAT.

Partnerzy