Archiwa Aktualne - Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych

CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Dostawę nowego urządzenia biurowego –  wielofunkcyjnego laserowego wraz z akcesoriami

Centralna Baza Rezerw zaprasza do składania ofert na dostawę nowego urządzenia biurowego –  wielofunkcyjnego laserowego wraz z dwoma oryginalnymi kompletami tonerów CMYK.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: k.bialecki@centralna.gov.pl do dnia 04.10.2023 roku do godz. 10.00

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert na adres: k.bialecki@centralna.gov.pl opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie oferty cenowej.

Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny.

Prosimy o załączenie do oferty:

– katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne.

Podstawowe kryteria wyboru to: dostępność / termin realizacji oraz parametry techniczne

  1. Zamawiający za dostarczony produkt zapłaci w terminie do 21 dni od momentu dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert
  3. Prosimy o określenie daty ważności oferty
  4. Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego k.bialecki@centralna.gov.pl. oraz poprzez Platformę e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
Ogłoszenie dostepne równie na stronie https://ezamowienia.gov.pl

czytaj dalej >>>

Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych na lata 2023- 2026

czytaj dalej >>>

Informacja dotycząca przyjmowania klientów zewnętrznych – ogłoszenie

W nawiązaniu do zalecenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,Centralna Baza Rezerw Sanitarno- Przeciwepiemicznych informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r. występował bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy Protek System, producentem kombinezonów chroniących przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczym.

Wizyta dotyczyła przedstawienia oferty na środki ochrony indywidualnej.

Ponadto, kontakt mailowy następował z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. Oferty dotyczyły  sprzedaży wymazówek, izolacji, testów związanych z wykrywaniem wirusa SARS- CoV-2, sprzedaży kombinezonów  i innych środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.
Maile z ofertami wpływały na następujące adresy mailowe: sekretariat@centralna.gov.pl, covid@centralna.gov,pl, j rybka@centralna.gov.pl,

31 styczeń, 2022 rok

czytaj dalej >>>

Dane Osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Poręby 26a, 98-220 Zduńska Wola
Z Inspektorem Ochrony Danych w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@cbr-poreby.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

czytaj dalej >>>

    Partnerzy