Archiwa Archiwalne - Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych

CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (CBR) zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa 

(tj. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm.) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania bądź darowizny.

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 

Zagospodarowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnej Bazy Rezerw odbywa się poprzez:

 

 1. nieodpłatne przekazanie
 2. zbycie w formie darowizny

 

Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;

Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia.

 

 

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem składnika w formie darowizny, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosku do CBR oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

W przypadku, gdy zagospodarowanie składników majątku ruchomego określonych w załączniku nr 1 nie dojdzie do skutku, wówczas wymienione składniki będą zlikwidowane poprzez utylizację.

 

Składanie wniosków (załącznik nr 2)  odbywa się w formie pisemnej – w nieprzekraczającym terminie do 15.03.2024 r.   do godziny 10.00 (liczyć się będzie data i godzina wpływu wniosku do CBR w Porębach).

 

Wnioski lub oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać na adres: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach, Poręby 26a 98-220 Zduńska Wola lub złożyć bezpośrednio w CBR w sekretariacie w budynku A– z dopiskiem na kopercie „ Zużyte składniki majątku ”, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@centralna.gov.pl  z dopiskiem w tytule „ Zużyte składniki majątku”.

Wnioski i oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym przez osobę uprawnioną.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone na BIP oraz stronie internetowej CBR https://www.centralna.gov.pl/

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę nowego urządzenia biurowego

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę nowego urządzenia biurowego – wielofunkcyjnego laserowego wraz z akcesoriami dla Centralnej Bazy Rezerw, wybrano ofertę firmy: BIUROTECH Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

czytaj dalej >>>

Informacja z otwarcia ofert – Ubezpieczenia Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych

Postępowanie przetargowe na usługę „Ubezpieczenia Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych na lata 2023/2026”

czytaj dalej >>>

Dostawę nowego urządzenia biurowego –  wielofunkcyjnego laserowego wraz z akcesoriami

Centralna Baza Rezerw zaprasza do składania ofert na dostawę nowego urządzenia biurowego –  wielofunkcyjnego laserowego wraz z dwoma oryginalnymi kompletami tonerów CMYK.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: k.bialecki@centralna.gov.pl do dnia 04.10.2023 roku do godz. 10.00

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert na adres: k.bialecki@centralna.gov.pl opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie oferty cenowej.

Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny.

Prosimy o załączenie do oferty:

– katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne.

Podstawowe kryteria wyboru to: dostępność / termin realizacji oraz parametry techniczne

 1. Zamawiający za dostarczony produkt zapłaci w terminie do 21 dni od momentu dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert
 3. Prosimy o określenie daty ważności oferty
 4. Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego k.bialecki@centralna.gov.pl. oraz poprzez Platformę e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
Ogłoszenie dostepne również na stronie https://ezamowienia.gov.pl

czytaj dalej >>>

Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych na lata 2023- 2026

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o wyniku postępowania akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem

Dotyczy: zapytanie ofertowe na zakup i dostawę akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem

dla Centralnej Bazy Rezerw

 

Wybrano ofertę firmy:

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj dalej >>>

Dostawa akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem – 1 sztuka

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia  – zaprasza do składania ofert na dostawę akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem – 1 sztuka

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem – 1 sztuka

Wymagania:

 

– bateria litowo-jonowa ( pojemność od 25Ah)

– wysokość wózka z masztem złożonym – nie więcej niż 190 cm,

– udźwig do 1200 kg.

– szybka realizacja usług serwisowych

 

Osoba do kontaktu:

Piotr Kowalski – (43) 823-57-70 wew. 26; p.kowalski@centralna.gov.pl

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@centralna.gov.pl do dnia 4.08.2023 roku do godz. 14:30.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na adres:  sekretariat@centralna.gov.pl   poniższych, wypełnionych formularzy:

– opis przedmiotu zamówienia,

– formularz ofertowy.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem  ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
 2. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

 

Podstawowe kryteria wyboru to: szybkość serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, cena, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

Prosimy określenie daty ważności oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

 

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia!

czytaj dalej >>>

Dostawa akumulatorowego unoszącego wózka widłowego – 1 szt.

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zakup akumulatorowego unoszącego wózka widłowego – 1 sztuka

 Wymagania:

 • bateria litowo-jonowa (pojemność od 25 Ah)
 • udźwig od 1200 kg
 • zakres podnoszenia: od 70 mm
 • szybkość realizacji usług serwisowych

Osoba do kontaktu:

Robert Bembenek –  (43) 823-57-70 wew. 25; r.bembenek@centralna.gov.pl

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@centralna.gov.pl do dnia 3.08.2023 roku do godz. 14:30.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na adres:  sekretariat@centralna.gov.pl   poniższych, wypełnionych formularzy:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • formularz ofertowy.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem  ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
 2. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

 Podstawowe kryteria wyboru to: szybkość serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, cena, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

Prosimy określenie daty ważności oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia!

czytaj dalej >>>

Zakup owijarki do palet folią stretch

Pobierz PDF – Zapytanie ofertowe

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o wyniku postępowania wymazówki z podłożem inaktywowanym

czytaj dalej >>>

  Partnerzy