CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Archiwalne Ogłoszenia i przetargi

Dostawa akumulatorowego unoszącego wózka widłowego – 1 szt. dodano: 11.07.2023

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zakup akumulatorowego unoszącego wózka widłowego – 1 sztuka

 Wymagania:

Osoba do kontaktu:

Robert Bembenek –  (43) 823-57-70 wew. 25; r.bembenek@centralna.gov.pl

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@centralna.gov.pl do dnia 3.08.2023 roku do godz. 14:30.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na adres:  sekretariat@centralna.gov.pl   poniższych, wypełnionych formularzy:

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem  ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
  2. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

 Podstawowe kryteria wyboru to: szybkość serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, cena, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

Prosimy określenie daty ważności oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia!

Partnerzy