CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Archiwalne Ogłoszenia i przetargi

Dostawa akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem – 1 sztuka dodano: 14.07.2023

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia  – zaprasza do składania ofert na dostawę akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem – 1 sztuka

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę akumulatorowego podnośnikowego wózka widłowego z dyszlem – 1 sztuka

Wymagania:

 

– bateria litowo-jonowa ( pojemność od 25Ah)

– wysokość wózka z masztem złożonym – nie więcej niż 190 cm,

– udźwig do 1200 kg.

– szybka realizacja usług serwisowych

 

Osoba do kontaktu:

Piotr Kowalski – (43) 823-57-70 wew. 26; p.kowalski@centralna.gov.pl

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@centralna.gov.pl do dnia 4.08.2023 roku do godz. 14:30.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na adres:  sekretariat@centralna.gov.pl   poniższych, wypełnionych formularzy:

– opis przedmiotu zamówienia,

– formularz ofertowy.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem  ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
  2. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

 

Podstawowe kryteria wyboru to: szybkość serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, cena, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

Prosimy określenie daty ważności oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

 

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia!

Partnerzy