CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Aktualne Ogłoszenia i przetargi

Dane Osobowe dodano: 11.05.2018

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Poręby 26a, 98-220 Zduńska Wola
Z Inspektorem Ochrony Danych w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@cbr-poreby.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Partnerzy